Centar za javno-privatno partnerstvo Centre for public-private partnership

Dobrodošli!

Centar za javno-privatno partnerstvo Privredne komore Beograda, osnovan je 2011. godine, sa ciljem da privatnu i javnu stranu informiše i edukuje o konceptu javno-privatnog partnerstva, u svetu sve zastupljenijeg modela investiranja i doprinese njegovoj implementaciji na prostorima Srbije. JPP model se pokazao kao efikasan model uspešne saradnje javnog i privatnog sektora u finansiranju kapitalnih infrastrukturnih projekata i pružanju usluga od opšteg značaja, pri čemu obe strane imaju svoje zahteve i ciljeve koje žele da ostvare. višeUsluge

Aktivnosti Centra sprovode se kroz:

  1. Upoznavanje i edukaciju lokalnih samouprava o značaju modela JPP i mogućnostima primene
  2. Edukaciju članica i podizanje kapaciteta i veština u primeni modela JPP
  3. Umrežavanje sa institucijama i asocijacijama fokusiranim na uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora
  4. Konsalting usluge
    više